בחר את תוכנית מושלמת

 • ללא הגבלה

  • מקום באינטרנט ללא הגבלה
   רוחב פס ללא הגבלה
   חשבונות דואר אלקטרוני ללא הגבלה
   חשבונות FTP ללא הגבלה
   מסדי נתונים ללא הגבלה
   עבודות Cron ללא הגבלה
   תבניות חינם - בונה אתר
   אישור SSL בחינם
   תחום שנתיים ועוד
   --------------------------------------------------
   עד $2.99-שנתיים ועוד
   --------------------------------------------------
 • עסקים

  • מקום באינטרנט ללא הגבלה
   רוחב פס ללא הגבלה
   חשבונות דואר אלקטרוני ללא הגבלה
   חשבונות FTP ללא הגבלה
   מסדי נתונים ללא הגבלה
   עבודות Cron ללא הגבלה
   תחומי משנה ללא הגבלה
   תחומים שחנה ללא הגבלה
   תחומים Addon ללא הגבלה
   תבניות חינם - בונה אתר
   אישור SSL בחינם - CGI גישה
   תחום שנתיים ועוד
   --------------------------------------------------
   עד $9.99 שנתיים ועוד
   --------------------------------------------------